Kaip mes dirbame?

Šiose dirbtuvėse kas dieną vienu metu kartu darbuojasi 18 žmonių, iš kurių 14 turinčių intelekto negalią. Pagrindinis mūsų darbo principas - komandiškumas ir bendruomeniškumas. Mes drauge planuojame gamybą, pasiskirstome užduotimis, kiekvienam pagal jo galimybes pritaikome darbo vietą ir darbo procesą. Kiekvienas dirbtuvių dalyvis žino kaip gaminasi galutinis produktas nuo pradžios iki pabaigos, kiekvienas gali atlikti keletą funkcijų. Džiaugiamės, kaip dirbant kartu, mes augame, tobulėjame, savarankiškėjame, o su tuo atsiranda pasitikėjimas savimi, savo vertės pajautimas, suvokimas, kad mes visi esame lygiaverčiai visuomenės nariai.

Atviros Lietuvos Fondas

Mūsų dirbtuvių ir AKVILOS administracija dalyvavo projekte "NVO akademija", kuriame kėlė kvalifikaciją NVO administravimo, organizavimo srityje. Projekto vykdytojai kalbino mūsų rinkodaros specialistę Jolitą Čilvinaitę apie mūsų patirtis ir, svarbiausia, apie pasiekimus baigus mokymus. Vienas iš jų - sėkmingai veikiančios dirbtuvės PILNOS ŠIRDYS.

Pertvarkos projektas

Mūsų socialinės dirbtuvės gali vykdyti savo veiklą tik mūsų partnerių, finansuotojų ir rėmėjų dėka. Nuo 2024 m. balandžio mėnesio mes tapome partneriais projekte „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (Nr. 07-018-P-0001), kurį vykdo Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas bendrai finansuojamas Kauno rajono savivaldybės ir Europos Sąjungos lėšomis.
Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.
Šis projektas suteikia galimybę mūsų organizacijai teikti socialinių dirbtuvių paslaugas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalia.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

https://pertvarka.lt/projektas-perejimas-nuo-institucines-globos-prie-bendruomeniniu-paslaugu-sostines-regione-vidurio-ir-vakaru-lietuvos-regione-nr-07-018-p-0001/

Krepšelis

Krepšelis tuščias.